Đẩy mạnh Chương trình Sữa học đường

Chương trình Sữa học đường đã khởi động tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1-11-2019. Để triển khai đề án...

21 liên quan

Sắp ban hành Thông tư sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư sữa học đường

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế ủng hộ chủ trương bổ sung vi chất vào sản phẩm sữa sử...

173 liên quan

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 9 này, Bộ sẽ ban hành Thông tư về bổ sung vi chất vào sản phẩm sữa...

173 liên quan

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, qua các buổi lấy ý kiến, đến thời điểm này, quan điểm của Bộ...

173 liên quan

Sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường trong tháng 9

Sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường trong tháng 9

Đại diện lãnh đạo Bô Y tế cho hay, việc ban hành Thông tư quy định về sử dụng sữa tươi cho chương trình Sữa...

173 liên quan

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Đại diện Bộ Y tế cho biết cơ quan này sẽ sớm ban hành Thông tư quy định về sữa tươi chương trình Sữa học đường...

173 liên quan