BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng để nâng cao nhận...

575 liên quan

Phụ nữ Tân Khánh Hòa chung sức bảo vệ bình yên biên giới

Phụ nữ Tân Khánh Hòa chung sức bảo vệ bình yên biên giới

Gần 3 năm nay, Tổ tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc ấp Hòa Khánh,...

6 liên quan

Tây Ninh: Tăng cường thực hiện 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'

Tây Ninh: Tăng cường thực hiện 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'

Nghị quyết 33- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia' đã được tỉnh Tây...

575 liên quan

Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tỉnh Thanh Hóa có 213,5 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào và 102 km bờ biển;...

7 liên quan

Dự kiến 134 doanh nghiệp phải thoái vốn giai đoạn 2019 - 2020

Dự kiến 134 doanh nghiệp phải thoái vốn giai đoạn 2019 - 2020

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu...

226 liên quan

Nhân Thịnh: Chính quyền có tiếp tay cho sai phạm (!?)

Sau khi báo Kinh tế nông thôn đăng tải bài viết: 'Nhân Thịnh: Đất nông nghiệp bị 'xẻo' làm nhà ở', chúng tôi...