Quản lý tốt nguồn tín dụng, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Quản lý tốt nguồn tín dụng, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị quản lý...

2340 liên quan

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Đòn bẩy phát triển kinh tế ở nông thôn

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Đòn bẩy phát triển kinh tế ở nông thôn

Chỉ thị 40 đã tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, đó là chuyển mạnh cách...

3 liên quan

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 2: Đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 2: Đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, qua hơn 5 năm thực hiện...

3 liên quan

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 3: Chắp cánh những giấc mơ

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 3: Chắp cánh những giấc mơ

Không chỉ là 'đòn bẩy' phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tín dụng chính sách còn góp phần hiện thực hóa...

3 liên quan

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Khi ý Đảng đi vào lòng dân: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao, góp phần đưa Việt Nam trở...

3 liên quan

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Giải pháp 'đưa cần câu' thay 'cho con cá': Khi ý Đảng đi vào lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Nhận thức tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong công cuộc giảm nghèo và hỗ trợ đối tượng chính sách,...

710 liên quan

Chuyên gia WB đánh giá cao vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo

Chuyên gia WB đánh giá cao vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định thành công của việc triển khai tín dụng chính sách xã hội ở Việt...

1 liên quan

Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI, vốn tín dụng chính...

89 liên quan

Hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn chính sách để tạo công ăn việc làm

Hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn chính sách để tạo công ăn việc làm

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH trong 5 năm qua đạt 219.565 tỷ đồng, với tổng số tiền đã giải...

13 liên quan

Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

'Với hơn 226.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi, những năm qua, tín dụng chính sách đã giúp hàng triệu người dân...

143 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội, mở lối cho người nghèo

Tín dụng chính sách xã hội, mở lối cho người nghèo

'Hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao, góp phần đưa Việt Nam trở...

89 liên quan

Hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế

Hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế

Ngày 15-7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính...

89 liên quan

Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Sáng 15/7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn...

89 liên quan

Tín dụng CSXH có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Tín dụng CSXH có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Tín dụng CSXH là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, giúp...

89 liên quan

Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Điểm tựa quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về 'Tăng cường...

405 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều người thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều người thoát nghèo

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (CT40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng Chính sách xã...

89 liên quan

Cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội

Cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội

Sáng 15/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế...

89 liên quan

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam là hình mẫu giảm nghèo trên thế giới

Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam là hình mẫu giảm nghèo trên thế giới

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Việt Nam được quốc tế...

89 liên quan

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Đòn bẩy để người nghèo vươn lên

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Đòn bẩy để người nghèo vươn lên

Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; tổng nguồn...

405 liên quan

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, yếu thế

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, yếu thế

Thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu...

2340 liên quan

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng...

89 liên quan

226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo

226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo

Trong 5 năm qua, đã có 226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo. Số vốn này góp phần...

2340 liên quan

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp hơn 2 triệu hộ thoát nghèo

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp hơn 2 triệu hộ thoát nghèo

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư (năm 2014) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội giúp...

2340 liên quan

Không để xảy ra tham nhũng trong hoạt động tín dụng chính sách

Không để xảy ra tham nhũng trong hoạt động tín dụng chính sách

Đó là yêu cầu được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5...

91 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo
Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo - Ảnh 1
Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo - Ảnh 2
Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo - Ảnh 3

Tín dụng chính sách xã hội - đòn bẩy kinh tế cho người nghèo

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa...

89 liên quan

Hơn 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo bền vững

Hơn 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo bền vững

Ngày 15-7, tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự...

89 liên quan

Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

Tín dụng chính sách là trụ cột chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40)...

143 liên quan

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách

Ngày 15/7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị...

89 liên quan

Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách
Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 1
Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 2
Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách - Ảnh 3

Hàng triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, giúp trên 12 triệu lượt hộ...

89 liên quan

Hơn 220.000 tỷ đồng vốn ưu đãi, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Hơn 220.000 tỷ đồng vốn ưu đãi, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Trong 5 năm qua, đã có 226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo. Số vốn này góp phần...

89 liên quan

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, tổng số nguồn vốn tăng thêm cho...

21 liên quan

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách...

2 liên quan

Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách - chủ trương góp phần giảm nghèo bền vững

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư...

21 liên quan

Ông Nguyễn Văn Bình: Không phải nước nào cũng làm được như Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình: Không phải nước nào cũng làm được như Việt Nam

Nhắc đến hàng trăm nghìn tỷ vốn tín dụng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách vay, Trưởng ban Kinh tế...

21 liên quan

Tín dụng chính sách- Động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách- Động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách được xem là một trong những yếu tố quan trọng của tiến trình xóa đói giảm nghèo tại...

21 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội góp phần đẩy lùi 'tín dụng đen'

Tín dụng chính sách xã hội góp phần đẩy lùi 'tín dụng đen'

Chiều 10-7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính...

89 liên quan

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

405 liên quan

Tín dụng chính sách chung sức để Đà Nẵng vươn cao

Tín dụng chính sách chung sức để Đà Nẵng vươn cao

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Đà Nẵng – cho biết, thời gian qua,...

2340 liên quan

Sáng tạo và nhân văn, nhận thức để hành động

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ngày nay, trước đây gọi là Ngân hàng Phục vụ người nghèo, là một tổ...

2340 liên quan

Góp sức xây dựng Đà Nẵng nhân văn, hiện đại

Góp sức xây dựng Đà Nẵng nhân văn, hiện đại

Chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai tại Đà...

2340 liên quan

90 năm ngày thành lập Đảng - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo

90 năm ngày thành lập Đảng - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo

Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai hơn 20 chương trình tín dụng chính sách, phủ sóng đến 100% xã,...

2340 liên quan

Nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, phấn khởi

Nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, phấn khởi

Ngày 31-1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để đánh giá kết quả thực...

19 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân

Chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm...

19 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí...

45 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư

Ngày 31/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để đánh giá kết quả thực...

45 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, quyết định về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, quyết định về công tác cán bộ

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí...

Mùa xuân no ấm trên miền đất võ

Mùa xuân no ấm trên miền đất võ

Gặp nhau những ngày đầu năm mới, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Định,...

2340 liên quan

NHCSXH: 7 điểm nhấn trong hoạt động năm 2019

NHCSXH: 7 điểm nhấn trong hoạt động năm 2019

Năm 2019 là năm Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao...

2340 liên quan

Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và miên núi: Nhiều bước tiến căn bản

Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và miên núi: Nhiều bước tiến căn bản

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh...

405 liên quan

'Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm'

'Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm'

Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm, suy nghĩ không...

62 liên quan

Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách
Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách - Ảnh 1
Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách - Ảnh 2
Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách - Ảnh 3

Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Nghệ An gặt hái nhiều thành công, từ huy động nguồn vốn, tăng...

2340 liên quan

Nguồn lực quan trọng trong giảm nghèo

Nguồn lực quan trọng trong giảm nghèo

Nguồn vốn chính sách xã hội đã góp phần giải quyết được các vấn đề bức xúc trong xã hội như nhà ở, việc...

2340 liên quan

Huyện Thiệu Hóa phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Huyện Thiệu Hóa phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín...

2340 liên quan

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đưa công cuộc xóa nghèo đi vào thực chất

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đưa công cuộc xóa nghèo đi vào thực chất

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của chính quyền...

31 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tín dụng đen

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tín dụng đen

Việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã mang lại hiệu quả cao, giúp người nghèo cải thiện đời sống, từng...

2340 liên quan

Chủ trương của Đảng, ý nguyện của dân - Bài 3: Nhiều cách làm sáng tạo trên đất sen hồng

Chủ trương của Đảng, ý nguyện của dân - Bài 3: Nhiều cách làm sáng tạo trên đất sen hồng

Điều thuận lợi ở Đồng Tháp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm đến tín dụng chính sách từ rất sớm, nên việc...

2340 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đã đi vào thực tế cuộc sống của người dân An Giang

Tín dụng chính sách xã hội đã đi vào thực tế cuộc sống của người dân An Giang

Ngày 6/9, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung...

2340 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội giúp 35.800 hộ dân ở Cần Thơ thoát nghèo

Tín dụng chính sách xã hội giúp 35.800 hộ dân ở Cần Thơ thoát nghèo

Chiều 5/9, tại thành phố Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của...

2340 liên quan

Trường Tiểu học Đông Thọ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và danh hiệu 'Đơn vị đạt chuẩn văn hóa'

Trường Tiểu học Đông Thọ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và danh hiệu 'Đơn vị đạt chuẩn văn hóa'

Ngày 5-9-2019, Trường Tiểu học Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học...

Thanh Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thanh Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị...

Hơn 4.000 bài tham gia tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hơn 4.000 bài tham gia tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Lần đầu tiên tổ chức nhưng Nghệ An đã có hơn 4.000 bài dự thi đạt chất lượng khá, giỏi, xuất sắc trở lên đã...

405 liên quan

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Sáng 29/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban...

105 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng

Tín dụng chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng

Theo ông Dương Đình Lạng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng: Thực hiện Chỉ thị...

2340 liên quan

Phú Thọ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 26/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương...

2340 liên quan

Tín dụng chính sách trở thành một động lực phát triển kinh tế tại Hải Dương

Tín dụng chính sách trở thành một động lực phát triển kinh tế tại Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư...

2340 liên quan

Sức sống từ Chỉ thị 40 với đồng bào dân tộc

Sức sống từ Chỉ thị 40 với đồng bào dân tộc

Sau gần 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của...

2340 liên quan

100% hộ nghèo Yên Bái được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội

100% hộ nghèo Yên Bái được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội

Ngày 21/8, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung...

Thừa Thiên Huế: Trên 105 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện

Thừa Thiên Huế: Trên 105 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư cơ sở...

405 liên quan

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách

Các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 4.300 tỷ đồng, với hơn 140 nghìn...

Huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Sáng 15/8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT (Chỉ thị 40) của Ban Bí...

405 liên quan

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách - Ảnh 1
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách - Ảnh 2
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách - Ảnh 3

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai thực sự là điểm...

405 liên quan

Nghệ An: 6 tháng có hơn 43.000 hộ nghèo được vay vốn chính sách

Nghệ An: 6 tháng có hơn 43.000 hộ nghèo được vay vốn chính sách

6 tháng đầu năm, tại Nghệ An, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cấp vốn cho 43.094 hộ nghèo, hộ cận nghèo và...

2340 liên quan