Tín dụng chính sách xã hội: Tạo đà chuyển dịch chất lượng sống

Tín dụng chính sách xã hội: Tạo đà chuyển dịch chất lượng sống

Với sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các chương trình tín dụng chính sách...

429 liên quan

Cơ chế đặc thù thúc đẩy tín dụng chính sách

Cơ chế đặc thù thúc đẩy tín dụng chính sách

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo...

429 liên quan

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Ngày 12/9/2019, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên...

31 liên quan

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến trong nhận thức và hành động từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày...

31 liên quan

Gần 71 nghìn hộ dân thoát ngưỡng nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Gần 71 nghìn hộ dân thoát ngưỡng nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Ngày 11-9, Tỉnh ủy Đác Lắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư...

144 liên quan

Bước đột phá trong tín dụng chính sách ở Nghệ An

Bước đột phá trong tín dụng chính sách ở Nghệ An

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính...

169 liên quan

Tín dụng CS góp sức trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

Tín dụng CS góp sức trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

'Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, với sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy,...

169 liên quan

Hơn 4.000 bài tham gia tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hơn 4.000 bài tham gia tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Lần đầu tiên tổ chức nhưng Nghệ An đã có hơn 4.000 bài dự thi đạt chất lượng khá, giỏi, xuất sắc trở lên đã...

169 liên quan

Hà Nội đi đầu từ cơ chế đặc thù riêng có

Hà Nội đi đầu từ cơ chế đặc thù riêng có

Sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự...

169 liên quan

Quảng Ngãi: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40

Quảng Ngãi: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân với 1.225 bài viết.

13 liên quan

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Năm năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường...

169 liên quan

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Sáng 29/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban...

169 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Ngày 28/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng...

429 liên quan

Điểm đột phá xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

Điểm đột phá xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

'Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, với sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy,...

429 liên quan

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ ngăn chặn tín dụng đen

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ ngăn chặn tín dụng đen

Ngày 27/8, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng...

169 liên quan

Tự tin làm giàu trên quê hương

Tự tin làm giàu trên quê hương

Nhờ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thanh niên Vũ Đức Anh (sinh năm 1990, thôn...

429 liên quan

Tạo chuyển biến mạnh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tạo chuyển biến mạnh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Ngày 23/8, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung...

169 liên quan

Thực hiện Chỉ thị 40: Lào Cai phá bỏ lõi nghèo

Thực hiện Chỉ thị 40: Lào Cai phá bỏ lõi nghèo

Mặc dù ngân sách chuyển sang NHCSXH của tỉnh Lào Cai mới đạt gần 90 tỷ đồng, chưa lọt vào câu lạc bộ 100 tỷ...

169 liên quan

Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách ở Bình Dương: Tăng đột phá nhờ Chỉ thị 'bốn mươi'

Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách ở Bình Dương: Tăng đột phá nhờ Chỉ thị 'bốn mươi'

Kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội (CSXH) ở Bình Dương đã có sự...

169 liên quan

Khi Chỉ thị 'bốn mươi' của Đảng lan tỏa vào cuộc sống!

Khi Chỉ thị 'bốn mươi' của Đảng lan tỏa vào cuộc sống!

Vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp,...

169 liên quan

Thực hiện chỉ đạo 40 - CT/TW: Ninh Bình tạo đột phá trong giảm nghèo

Thực hiện chỉ đạo 40 - CT/TW: Ninh Bình tạo đột phá trong giảm nghèo

Chỉ mới 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường...

169 liên quan

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư: Quyết sách mang tính đột phá tại Ninh Bình

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư: Quyết sách mang tính đột phá tại Ninh Bình

Sau khi có Chỉ thị số 40 cùng với sự vào cuộc và đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần...

429 liên quan

Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn từ NHCSXH

Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn từ NHCSXH

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 1.158.000 lượt...

169 liên quan

Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng

Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách ngày càng được nâng lên,...

4 liên quan

Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách đạt trên 197.000 tỷ đồng

Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách đạt trên 197.000 tỷ đồng

Trong thời gian qua Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín...

114 liên quan