5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép

5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động bán...

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa có thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán...

5 liên quan

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh của 5 công ty đa cấp

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa ra quyết định thu hồi...

5 công ty bán hàng đa cấp bị tước giấy phép

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động bán...

1 liên quan

Bộ Công Thương thu hồi một loạt Giấy chứng nhận kinh doanh của các công ty đa cấp

Sau khi đã hết thời hạn 9 tháng để kiện toàn bộ máy, cả nước chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng...

5 liên quan

Thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương vừa thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp...

136 liên quan

Thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương vừa thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp...

5 liên quan

Thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp nếu doanh nghiệp không có website để công khai thông tin

Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động nếu không đáp ứng điều kiện 'có hệ thống...

443 liên quan

5 công ty đa cấp bị rút giấy phép

Rút giấy phép 5 công ty đa cấp gồm: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương...

Rút giấy phép của 5 công ty đa cấp

5 công ty đa cấp bị rút giấy phép gồm: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương...

443 liên quan