Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn có phải là người của CIA?

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn có phải là người của CIA?

Dù đã viết cuốn sách nổi tiếng và đang thực hiện phim về Phạm Xuân Ẩn song Larry Berman vẫn muốn đào sâu tìm...

Cung đường của những huyền thoại: Bến Đồng Xuân giữa Trường Sơn

Cung đường của những huyền thoại: Bến Đồng Xuân giữa Trường Sơn

Có thể nói, ở đâu trên đất Quảng Bình cũng gặp di tích lịch sử chiến tranh, nhất là vùng phía tây tỉnh, bởi...

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị 3 nước Đông Dương

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị 3 nước Đông Dương

Năm 1959, Bộ Chính trị quyết định mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) để chi viện cho miền Nam. Sau đó,...

31 liên quan

Chuyện về Khối trưởng sinh viên Lào tại Học viện An ninh

Chuyện về Khối trưởng sinh viên Lào tại Học viện An ninh

Đức tính hòa đồng, giản dị và khiêm tốn của A-Phi-Xat được hòa vào nét văn hóa gần gũi, nhân hậu, trật tự...

Những kỷ lục 'nhất' và 'đầu tiên' của Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Những kỷ lục 'nhất' và 'đầu tiên' của Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Ngoài gùi thồ bằng đôi vai, phương tiện cơ giới, đội quân 'tay ngai' với trên 1000 chiếc xe đạp đã lập nên...

Biết thêm một người Mỹ để thêm yêu Tổ quốc!
Biết thêm một người Mỹ để thêm yêu Tổ quốc! - Ảnh 1
Biết thêm một người Mỹ để thêm yêu Tổ quốc! - Ảnh 2
Biết thêm một người Mỹ để thêm yêu Tổ quốc! - Ảnh 3

Biết thêm một người Mỹ để thêm yêu Tổ quốc!

Các bà mẹ Mỹ, các người vợ Mỹ cũng đau khổ như mẹ hay vợ của chúng tôi khi nghe tin hoặc thấy xác của con...

Vẹn nguyên thời 'hoa lửa'

Vẹn nguyên thời 'hoa lửa'

Những trai tráng đội mũ cối, mũ tai bèo vượt Trường Sơn khói lửa năm xưa, người mãi nằm lại lòng đất mẹ; người...

1 liên quan