Từ tháng 11/2019, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11/2019, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11/2019, hàng loạt chính sách liên quan đến công chức, lao động, thanh tra, hình sự có hiệu lực.

Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội Dâm ô trẻ em, cấm cán bộ quản lý thị trường gợi ý, vòi vĩnh người đang...

11 liên quan

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2019

Trong tháng 11-2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có...

126 liên quan

Loại bỏ một số hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban...

1 liên quan

2 hoạt chất bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi danh mục sử dụng

Bộ NN và PTNT vừa ban hành quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt...

6 liên quan

Bộ Nông nghiệp loại bỏ 2 hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ...

6 liên quan

Loại bỏ thêm 2 hoạt chất độc hại

Ngày 13-2, thông tin từ Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ các loại...

380 loại thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi danh mục

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất...

Loại bỏ Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ...

1 liên quan

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và...

Bộ Nông nghiệp loại bỏ 2 hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất...