Người đàn ông để vợ và bạn gái sống chung 1 nhà

Người đàn ông để vợ và bạn gái sống chung 1 nhà

Nhiều người cho rằng người đàn ông này đã gian lận hoặc quá may mắn mới có thể vừa sống với vợ và bạn gái...

2 liên quan

Ai là 'người có tài năng đặc biệt'?

Ai là 'người có tài năng đặc biệt'?

VH- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án về chính sách...

TPHCM đãi ngộ thu hút tài năng đặc biệt

TPHCM đãi ngộ thu hút tài năng đặc biệt

Ngày 23-8, Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo, truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành...

TP.HCM muốn thu hút người có tài năng đặc biệt

TP.HCM muốn thu hút người có tài năng đặc biệt

Hai trong số những tiêu chuẩn của tài năng đặc biệt là có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một...

Cách nào thu hút người có tài năng đặc biệt?

Cách nào thu hút người có tài năng đặc biệt?

Phải đưa ra được các tiêu chí chính xác, định lượng và tổ chức đánh giá cho đúng thế nào là nhân tài nói chung...

TP HCM: Đãi ngộ 'khủng' thu hút người có tài năng đặc biệt

TP HCM: Đãi ngộ 'khủng' thu hút người có tài năng đặc biệt

Người có tài năng đặc biệt khi được TP HCM tuyển dụng sẽ được hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng và hàng tháng có...