Việt Nam có nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á

Việt Nam có nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á

Nhà máy điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, và lớn nhất Đông Nam Á có công suất đỉnh 47,5 MWp...

10 liên quan

ADB tài trợ dự án điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

ADB tài trợ dự án điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Ngày 2/10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết hiệp định vay trị giá 37 triệu USD với Công ty cổ...

10 liên quan

ADB tài trợ dự án điện mặt trời nổi lớn nhất Việt Nam

Ngày 2/10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết một hiệp định cho vay trị giá 37 triệu USD với Công...

10 liên quan

ADB tài trợ 37 triệu USD cho dàn pin điện mặt trời nổi ở Việt Nam

Dự án này đánh dấu việc lắp đặt dàn pin điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam và cũng là lớn...

ADB cấp vốn cho dự án pin điện mặt trời nổi đầu tiên ở Việt Nam

Dự án đánh dấu việc lắp đặt dàn pin điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, và cũng là lớn nhất ở...

10 liên quan