Trưng bày kỷ vật gắn với đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh

Trưng bày kỷ vật gắn với đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh

Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh mãi mãi là dấu ấn hào hùng về lòng dũng cảm, sự sáng tạo, tinh thần hy...

11 liên quan

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã tổ chức Triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' với sự tham dự...

4 liên quan

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA
Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA - Ảnh 1
Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA - Ảnh 2
Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA - Ảnh 3

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm 'Ký ức Đường...

22 liên quan

Ký ức Trường Sơn trong những bức tranh

Ký ức Trường Sơn trong những bức tranh

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2019) và 44...

22 liên quan

Triển lãm nghệ thuật về đề tài đường Trường Sơn

Triển lãm nghệ thuật về đề tài đường Trường Sơn

Triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn', giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh/ký họa, các tác phẩm sắp đặt...

22 liên quan

Ký ức đường Trường Sơn

Ký ức đường Trường Sơn

200 bức tranh, ký họa, các tác phẩm sắp đặt và video art về đề tài đường Trường Sơn sẽ ra mắt công chúng tại...

1 liên quan

'Ký ức đường Trường Sơn'

'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26/4, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'.

2 liên quan

Hơn 200 bức tranh, ký họa sẽ được giới thiệu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Hơn 200 bức tranh, ký họa sẽ được giới thiệu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' do Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) phối hợp cùng Hội Truyền...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26- 4, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'.

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh/ký họa được sáng tác trực tiếp trong thời kỳ chiến...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26.4, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan

Những tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Những tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' khai mạc ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, nhằm...

22 liên quan

Khai mạc triển lãm nghệ thuật 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Khai mạc triển lãm nghệ thuật 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Lấy hội họa làm tinh thần chủ đạo, triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh, ký họa được sáng...

4 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 1
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 2
VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' - Ảnh 3

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26.4.2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

22 liên quan