US New xếp hạng lĩnh vực Vật lý của ĐHQG Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu

US New xếp hạng lĩnh vực Vật lý của ĐHQG Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu

Theo bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) tốt nhất toàn cầu mà Báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) vừa công bố,...

17 liên quan

Trường Đại học duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng thứ 502 toàn cầu về ngành học này

Trường Đại học duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng thứ 502 toàn cầu về ngành học này

Đại học Quốc gia Hà Nội là trường Đại học duy nhất của Việt Nam có lĩnh vực Vật lý được xếp hạng thứ 502 toàn...

17 liên quan

Giáo dục đại học Việt Nam đón nhận tin vui

Giáo dục đại học Việt Nam đón nhận tin vui

Giáo dục đại học Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi tổ chức US News đánh giá lĩnh vực Vật lí của Đại học Quốc...

17 liên quan

US News xếp hạng lĩnh vực Vật lý của ĐHQGHN đứng thứ 502 toàn cầu

Báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities...

17 liên quan

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng vật lý đứng thứ 502 toàn cầu

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng vật lý đứng thứ 502 toàn cầu

Báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities...

17 liên quan