Tiểu sử, chân dung Giáo sư Hoàng Tụy

Tiểu sử, chân dung Giáo sư Hoàng Tụy

Giáo sư Hoàng Tụy - nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam vừa qua đời ở tuổi 92 tại Hà Nội.

43 liên quan

Giáo sư Hoàng Tụy: Một tấm gương về tài năng và nhân cách

Giáo sư Hoàng Tụy: Một tấm gương về tài năng và nhân cách

Các nhà Toán học Việt Nam chắc chắn sẽ luôn nhớ tới giáo sư Hoàng Tụy như một người thầy, người truyền cảm...

43 liên quan

Giáo sư Hoàng Tụy: Người ươm mầm nhưng không phủ bóng

Giáo sư Hoàng Tụy: Người ươm mầm nhưng không phủ bóng

Với nhiều người, cái tên Giáo sư Hoàng Tụy có lẽ không quen, nhưng bất cứ ai làm khoa học hoặc liên quan đến...

43 liên quan

Giáo sư Hoàng Tụy, cây đại thụ của toán học Việt Nam qua đời

Giáo sư Hoàng Tụy, cây đại thụ của toán học Việt Nam qua đời

Giáo sư Hoàng Tụy, cây đại thụ của toán học Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 92, vào lúc 15 giờ 30 ngày hôm nay...

43 liên quan

GS Hoàng Tụy qua đời ở tuổi 92

GS Hoàng Tụy qua đời ở tuổi 92

GS Hoàng Tụy - cây đại thụ của nền Toán học Việt Nam, một trong hai người xây dựng ngành Toán học Việt Nam,...

5 liên quan

Giáo sư Hoàng Tụy đã ra đi ở tuổi 92

Giáo sư Hoàng Tụy đã ra đi ở tuổi 92

GS. Hoàng Tụy, một trong số rất ít nhà khoa học mà khi nhắc đến tên thì hầu hết mọi người dân Việt Nam đều...

43 liên quan