BXH diễn viên - phim Hàn tuần 2 tháng 11: Vượt hàng loạt sao, Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất 8 tuần liền

BXH diễn viên - phim Hàn tuần 2 tháng 11: Vượt hàng loạt sao, Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất 8 tuần liền

Xem kết quả xếp hạng diễn viên và các dự án phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua dưới đây!

80 liên quan

BXH diễn viên - phim Hàn đầu tháng 11: Bỏ xa Jang Nara, Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất

BXH diễn viên - phim Hàn đầu tháng 11: Bỏ xa Jang Nara, Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất

Xem kết quả xếp hạng diễn viên và các dự án phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua dưới đây!

80 liên quan

BXH diễn viên - phim Hàn cuối tháng 10: Park Ji Hoon (Wanna One) bỏ xa Moon Geun Young và Suzy
BXH diễn viên - phim Hàn cuối tháng 10: Park Ji Hoon (Wanna One) bỏ xa Moon Geun Young và Suzy - Ảnh 1
BXH diễn viên - phim Hàn cuối tháng 10: Park Ji Hoon (Wanna One) bỏ xa Moon Geun Young và Suzy - Ảnh 2
BXH diễn viên - phim Hàn cuối tháng 10: Park Ji Hoon (Wanna One) bỏ xa Moon Geun Young và Suzy - Ảnh 3

BXH diễn viên - phim Hàn cuối tháng 10: Park Ji Hoon (Wanna One) bỏ xa Moon Geun Young và Suzy

Xem kết quả xếp hạng diễn viên và các dự án phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua dưới đây!

80 liên quan

BXH diễn viên - phim Hàn tuần 3 tháng 10: Khó tin khi Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất 5 tuần liền

BXH diễn viên - phim Hàn tuần 3 tháng 10: Khó tin khi Park Ji Hoon (Wanna One) đứng nhất 5 tuần liền

Xem kết quả xếp hạng diễn viên và các dự án phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua từ khán giả...

80 liên quan