Tiếp tục hay dừng dự án sản xuất xút đầu nguồn Cửa Lục: An toàn cho vịnh Hạ Long là trên hết

Tiếp tục hay dừng dự án sản xuất xút đầu nguồn Cửa Lục: An toàn cho vịnh Hạ Long là trên hết

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất xút và một số thương phẩm khác của Cty Tân Tiến tại KCN Việt Hưng, TP. Hạ...

6 liên quan

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh ra văn bản sai và trái luật

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh ra văn bản sai và trái luật

Vừa qua, BQL khu kinh tế Quảng Ninh dừng dự án Nhà máy xút của Cty TNHH SX và KD thương mại Tân Tiến không...

6 liên quan

Quảng Ninh: Thông tin thêm về Nhà máy xút ở KCN Việt Hưng

Quảng Ninh: Thông tin thêm về Nhà máy xút ở KCN Việt Hưng

Gần đây dư luận cộn lên việc Cty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến (Cty Tân Tiến) đầu tư gần...

13 liên quan

Vô cớ dừng dự án, Trưởng ban BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nói gì?

Vô cớ dừng dự án, Trưởng ban BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nói gì?

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (KKT QN) thừa nhận việc trì hoãn cấp Giấy...

13 liên quan

BQL Khu kinh tế Quảng Ninh vô cớ dừng dự án của doanh nghiệp

BQL Khu kinh tế Quảng Ninh vô cớ dừng dự án của doanh nghiệp

Dự án mở rộng nhà máy sản xuất xút của Cty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến (Cty Tân Tiến)...

13 liên quan