Tây Nguyên: Nghịch lý nhà nông mang nợ trên đất bazan màu mỡ

Tây Nguyên: Nghịch lý nhà nông mang nợ trên đất bazan màu mỡ

Hiện nay, các loại cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên đều mang lại giá trị kinh tế thấp. Thậm chí, có nhiều...

1 liên quan

Cuôr Đăng - Gìn giữ nét đẹp văn hóa – nâng cao đời sống tinh thần

Cuôr Đăng - Gìn giữ nét đẹp văn hóa – nâng cao đời sống tinh thần

Cuôr Đăng luôn xác định, vấn đề căn cốt của nông thôn mới là phải bảo tồn, gìn giữ, phát huy được nền tảng...

8 liên quan

'Thế trận lòng dân' giữa đại ngàn Tây Nguyên - Bài 4: Tây Nguyên yên bình, phát triển

Tây Nguyên đang đổi thay đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 8,1%/năm, hạ tầng được đầu tư...

Quả bầu khô trong đời sống của người Tây Nguyên

Mặc dù cuộc sống trong các buôn làng của người Tây Nguyên ngày nay đã có nhiều đổi thay, song những giá trị...

Các giải pháp tiết kiệm điện để giảm chi phí sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, giá cả các loại nông sản tại Đắk Lắk liên tục giảm sâu nhưng chi phí sản xuất lại tăng...

538 liên quan

Canh bột lá yao – Món ăn 'cộng đồng' của người Êđê

Trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, người Êđê thường nấu các món ăn truyền thống trong đó canh bột lá yao là...

Canh bột lá yao – món ăn truyền thống ngày Tết của người Ê Đê

Cùng với các dân tộc anh em khác trên cao nguyên Đắk Lắk đang vui vầy đón năm mới, những ngày này người Ê...

Cà phê Tây Nguyên niên vụ 2018 - 2019: Nỗi buồn kép!

Tây Nguyên có khoảng 500.000ha cà phê, chiếm trên 95% diện tích cả nước. Tuy nhiên, vùng chuyên canh cà phê...