Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vi- Cumax Nano...

54 liên quan

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Ngày 19-8, Cục An toàn thực phẩm có cảnh báo về việc người tiêu dùng cần cẩn trọng với thông tin quảng cáo...

Sản phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ...

769 liên quan

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Ngày 19/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian vừa qua, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức...

2 liên quan

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng không mua TPBVSK Vi- Cumax Nano...

Quảng cáo Vi-Cumax Nano Curcumin trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo Vi-Cumax Nano Curcumin trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin quảng cáo trên trang web trên sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn...