Sản phẩm ViCumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo

Sản phẩm ViCumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng không mua sản phẩm thực phẩm bảo...

96 liên quan

Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vi- Cumax Nano Curcumin...

96 liên quan

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Ngày 19-8, Cục An toàn thực phẩm có cảnh báo về việc người tiêu dùng cần cẩn trọng với thông tin quảng cáo...

1 liên quan

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Ngày 19/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian vừa qua, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức...

3 liên quan

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng không mua TPBVSK Vi- Cumax Nano...