10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

Thành tựu sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đó là phát triển...

72 liên quan

Ông Trần Thanh Mẫn: Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Ông Trần Thanh Mẫn: Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội...

9 liên quan

Nguyên Phó chủ tịch nước: 'Chúng ta chủ yếu lao động cơ bắp'

Nguyên Phó chủ tịch nước: 'Chúng ta chủ yếu lao động cơ bắp'

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự chưa hài lòng với năng suất lao động khi 23 người Việt...

4 liên quan

Năng suất 23 lao động Việt Nam mới bằng 1 người của Singapore

Năng suất 23 lao động Việt Nam mới bằng 1 người của Singapore

Nói về năng suất lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn chứng năng suất 23 lao động Việt Nam...

4 liên quan

'Tiếp xúc cử tri mà dân chủ đại diện thì dân có thực làm chủ không?'

'Tiếp xúc cử tri mà dân chủ đại diện thì dân có thực làm chủ không?'

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa được...

4 liên quan