Kỷ luật Trưởng phòng TN-MT H. Hướng Hóa

QUẢNG TRị- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 3-4 cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra...

4 liên quan

Quảng Trị: Một trưởng phòng TNMT bị cách hết chức vụ trong Đảng

Quảng Trị: Một trưởng phòng TNMT bị cách hết chức vụ trong Đảng

Với những vi phạm trong thời gian giữ cương vị là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa, ông...

4 liên quan

1 Trưởng phòng TN&MT bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Trưởng Phòng TN&MT huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng vì nhiều...

3 liên quan

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Trưởng phòng TN-MT huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Trưởng phòng TN-MT huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Dương...

3 liên quan

Một trưởng phòng TN&MT ở Quảng Trị bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Một trưởng phòng TN&MT ở Quảng Trị bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ông Dương Phước Định, Trưởng Phòng TN&MT huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị kỷ luật bằng hình thức 'cách tất cả...

3 liên quan

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với một trưởng phòng ở Quảng Trị

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với một trưởng phòng ở Quảng Trị

Vi phạm của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên...

1 liên quan