Thêm cơ hội cho những người yếu thế

Thêm cơ hội cho những người yếu thế

Người nghiện ma túy, gái mại dâm… là những đối tượng rất dễ nhiễm HIV. Họ hầu như không có cơ hội để điều...

710 liên quan

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có Thẻ bảo hiểm y tế

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có Thẻ bảo hiểm y tế

Nếu như năm 2015, chỉ có 30% bệnh nhân điều trị ARV có Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì đến nay, đã có 89% bệnh...

710 liên quan

Năm 2019, thanh toán thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế: Cơ hội cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Năm 2019, thanh toán thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế: Cơ hội cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Trong khi nguồn thuốc ARV (thuốc ức chế sự phát triển của vius HIV) viện trợ từ tổ chức quốc tế ngày càng...

358 liên quan

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo 'Hướng dẫn tiếp nhận, quản...

710 liên quan

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế

Nếu như năm 2015, chỉ có 30% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế thì đến nay, đã có 89% bệnh nhân...

358 liên quan

Bảo hiểm y tế - sự sống còn của bệnh nhân nhiễm HIV

Bảo hiểm y tế - sự sống còn của bệnh nhân nhiễm HIV

Với người bình thường, bảo hiểm y tế (BHYT) được coi là cứu cánh khi không may họ ốm đau phải vào viện điều...

710 liên quan

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế

Hiện cả nước đã có tới 83,4% người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) có thẻ bảo hiểm y tế

110 liên quan