Bộ Xây dựng nói gì về việc phá dỡ tòa 8B Lê Trực giai đoạn 2?

Bộ Xây dựng nói gì về việc phá dỡ tòa 8B Lê Trực giai đoạn 2?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, đề xuất nếu xử lý sai phạm giai đoạn 2 của tòa nhà 8B Lê Trực...

Bộ Xây dựng: Việc phá cả tòa nhà 8B Lê Trực mới chỉ là ý kiến của doanh nghiệp

Bộ Xây dựng: Việc phá cả tòa nhà 8B Lê Trực mới chỉ là ý kiến của doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, đề xuất nếu xử lý sai phạm giai đoạn 2 của tòa nhà 8B Lê Trực...

Bộ Xây dựng: Việc phá cả tòa nhà 8B Lê Trực mới chỉ là ý kiến của doanh nghiệp

Bộ Xây dựng: Việc phá cả tòa nhà 8B Lê Trực mới chỉ là ý kiến của doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, đề xuất nếu xử lý sai phạm giai đoạn 2 của tòa nhà 8B Lê Trực...

Xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực: Hoàn thành hạ cẩu tháp để đảm bảo an toàn

Xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực: Hoàn thành hạ cẩu tháp để đảm bảo an toàn

Sau 4 ngày tháo dỡ, cẩu tháp đã được hạ an toàn từ tầng 19 của tòa nhà, không xảy ra sự cố bất thường nào.

Xử lý cao ốc 8B Lê Trực giai đoạn 2 phải phá bỏ cả tòa nhà?

Xử lý cao ốc 8B Lê Trực giai đoạn 2 phải phá bỏ cả tòa nhà?

Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc – đơn vị thực hiện 'cắt ngọn' công trình sai phạm 8B Lê Trực (quận Ba Đình,...