Năm 2019 được nghỉ dịp Lễ, Tết bao nhiêu ngày?

Năm 2019 được nghỉ dịp Lễ, Tết bao nhiêu ngày?

Dịp Lễ, Tết năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp...

Cán bộ, công chức năm 2019: Dịp Lễ, Tết được nghỉ 21 ngày

Cán bộ, công chức năm 2019: Dịp Lễ, Tết được nghỉ 21 ngày

Dịp Lễ, Tết năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp...

8 liên quan

Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 21 ngày

Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 21 ngày

Ngày 6-8, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công...

Mới: Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 18 ngày

Mới: Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 18 ngày

Ngày 6/8, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công...

Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 21 ngày

Dịp Lễ, Tết năm 2019 được nghỉ 21 ngày

Ngày 6.8, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công...

Thủ tướng chốt lịch Nghỉ Tết Âm lịch từ 2-10/2/2019

Thủ tướng chốt lịch Nghỉ Tết Âm lịch từ 2-10/2/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chốt phương án nghỉ dịp Tết Âm lịch năm 2019. Theo đó nếu tính cả thứ Bảy,...

1 liên quan