Xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

VH- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh tên Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu...

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư xây cầu nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư xây cầu nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Công trình hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và...

Xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

Xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh tên Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội.

Thủ tướng chỉ đạo điều chỉnh dự án Cầu Cửa Hội hơn 1000 tỷ đồng qua Sông Lam

Thủ tướng chỉ đạo điều chỉnh dự án Cầu Cửa Hội hơn 1000 tỷ đồng qua Sông Lam

Cầu Cửa Hội được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng.

Hơn 1.000 tỷ đồng xây cầu nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Hơn 1.000 tỷ đồng xây cầu nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Cầu Cửa Hội - cây cầu thứ tư bắc qua sông Lam được kỳ vọng giúp phát triển du lịch, đảm bảo quốc phòng an...

Xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

Xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh tên Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Hội.