Viết sai chính tả trên Facebook cho vui?

Viết sai chính tả trên Facebook cho vui?

Ăn cơm hem? Hok đùa nà. No nắng chớt mất. Mỗi ngày mở Facebook, chúng ta không khó khăn để thấy rất nhiều...

Nhựa Đông Á (DAG): Lợi nhuận quý II/2019 đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ

Nhựa Đông Á (DAG): Lợi nhuận quý II/2019 đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CK: DAG) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với số lãi tăng...

15 liên quan

Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

Những cam kết về đầu tư, lao động của hai bộ trưởng công thương và lao động đã giúp tháo gỡ chốt chặn cuối...

43 liên quan

CTS dự báo biên lợi nhuận ngành nhựa cải thiện nhờ xu hướng giảm giá nguyên liệu đầu vào

CTS dự báo biên lợi nhuận ngành nhựa cải thiện nhờ xu hướng giảm giá nguyên liệu đầu vào

Theo báo cáo ngành mới công bố, CTS nhận định lạc quan đối với ngành nhựa, đặc biệt là nhóm nhựa bao bì do...

Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đặt mục tiêu doanh thu 2019 đạt 1.815 tỷ đồng

Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đặt mục tiêu doanh thu 2019 đạt 1.815 tỷ đồng

Ngày 25/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG, sàn HOSE) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm...

1 liên quan

Nhựa Đông Á đặt mục tiêu doanh thu 2019 đạt 1.815 tỷ đồng

Nhựa Đông Á đặt mục tiêu doanh thu 2019 đạt 1.815 tỷ đồng

Ngày 25/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG, sàn HOSE) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm...

1 liên quan

Nhựa Đông Á (DAG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019 ngày 25/4

Nhựa Đông Á (DAG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019 ngày 25/4

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG) sẽ trình phương án trả cổ tức năm 2018 bằng...

5 liên quan