Cần có Nghị quyết để xử lý nợ cho 12 dự án nghìn tỷ?

Cần có Nghị quyết để xử lý nợ cho 12 dự án nghìn tỷ?

Ông Đặng Thái Sơn – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, mức lãi suất mà ngân hàng thương mại cho vay...

12 liên quan

Khởi kiện tranh chấp hợp đồng EPC: Bắt đầu từ đâu?

Khởi kiện tranh chấp hợp đồng EPC: Bắt đầu từ đâu?

PGS.TS Trần Chủng cho rằng, muốn kiện hay không trước hết phải xem lại hợp đồng, có cơ sở nào để khởi kiện...

16 liên quan

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Hết năm 2019 không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC thì chuyển qua cơ chế tòa án hay trọng tài...

16 liên quan

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Chiều 6-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của 12...

16 liên quan

12 dự án thua lỗ: Sẽ khởi kiện nhà thầu vào năm 2020

12 dự án thua lỗ: Sẽ khởi kiện nhà thầu vào năm 2020

Xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý để quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán toàn bộ dự án; Cơ cấu lại các khoản...

16 liên quan

Đưa nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém

Đưa nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý đưa Nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém, vì các...

12 liên quan

Gỡ vướng các dự án yếu kém ngành công thương bằng cơ chế trọng tài

Gỡ vướng các dự án yếu kém ngành công thương bằng cơ chế trọng tài

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nếu hết năm không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC một số...

16 liên quan