Tập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

Tập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

PTT Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu hết năm không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC một số dự án...

Có thể sẽ khởi kiện tổng thầu 3/12 dự án của ngành Công Thương

Có thể sẽ khởi kiện tổng thầu 3/12 dự án của ngành Công Thương

Trong năm 2019, nếu các dự án không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC sẽ chuyển qua cơ chế tòa án...

2 liên quan

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Chiều 6-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của 12...

12 dự án thua lỗ: Sẽ khởi kiện nhà thầu vào năm 2020

Xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý để quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán toàn bộ dự án; Cơ cấu lại các...

Đưa nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý đưa Nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém, vì các...

Gỡ vướng các dự án yếu kém ngành công thương bằng cơ chế trọng tài

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nếu hết năm không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng EPC một số...

7 liên quan

Hàng loạt dự án ngàn tỷ thua lỗ: Xem xét khởi kiện tổng thầu

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất cho biết với 3 nhà máy sản xuất phân bón là Đạm Ninh Bình, Dự án mở rộng sản...

Gỡ vướng ba nhóm vấn đề tại các dự án yếu kém ngành công thương

Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu...

63 liên quan