Quốc khánh giữa ngàn khơi Tổ quốc

Quốc khánh giữa ngàn khơi Tổ quốc

Để nhân dân cả nước trọn niềm vui ngày Quốc khánh, những người lính Trường Sa, nhà giàn DK1 phải đứng gác...

5 liên quan

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam...

5 liên quan

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 1
Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 2
Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 3

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam...

5 liên quan

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ...

26 liên quan

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ...

1 liên quan

Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa
Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa - Ảnh 1
Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa - Ảnh 2
Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa - Ảnh 3

Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa

Chuyến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/11 của Đoàn công tác...