LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ (*): Chống ngập bằng hóa chất

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ (*): Chống ngập bằng hóa chất

Dùng hóa chất để đẩy nước ra khỏi cống là giải pháp rẻ tiền và hiệu quả cho đô thị như TP HCM

5 liên quan

Có dự án chống ngập 10.000 tỷ, TP.HCM có hết ngập?

Có dự án chống ngập 10.000 tỷ, TP.HCM có hết ngập?

Theo KTS.TS Võ Kim Cương, đây là dự án có thể giải quyết căn cơ bài toán chống ngập do triều cường, biến đổi...

9 liên quan

Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập do triều cường

Nhiều nguyên nhân gây ngập, nhiều giải pháp chống ngập lại tiếp tục được nêu ra tại hội thảo 'Thực trạng và...

9 liên quan

Dùng hóa chất 'cứu' TPHCM khỏi ngập úng

Hòa tan hóa chất để làm tăng công suất dòng chảy, giúp tiêu thoát nước nhanh hơn và giảm ngập là đề xuất mới...

9 liên quan

Dự án 'treo' tại Đà Nẵng: Nếu làm rõ trách nhiệm, nhiều người sẽ bị điều tra, thanh tra?

Tại Đà Nẵng, nhiều dự án 'treo' kéo dài nhiều năm không triển khai. Có khoảng 600ha đất nông nghiệp, chủ yếu...

1 liên quan

'Kê toa' chống ngập

Có rất nhiều nguyên nhân gây ngập tại TP HCM được mổ xẻ nhưng nguyên nhân mới được đưa ra lại xuất phát từ...

9 liên quan

Đề xuất 'độc': Chống ngập bằng hóa chất

Lần đầu tiên có một giải pháp chống ngập cho TP.HCM được đề xuất: Hòa tan hóa chất để làm tăng công suất dòng...

9 liên quan