Thách thức trong quản trị dữ liệu: Hiểu biết để tránh những nguy cơ khó lường

Thách thức trong quản trị dữ liệu: Hiểu biết để tránh những nguy cơ khó lường

Theo ông Pierre Bonnet, Giám đốc vận hành Orchestra Networks, dữ liệu có nhiều tiềm năng tích cực đóng góp...

5 liên quan

Co-Founder Orchestra Networks: Dữ liệu có mặt trái khó lường, mang lại nguy cơ khi quản trị không tốt

Co-Founder Orchestra Networks: Dữ liệu có mặt trái khó lường, mang lại nguy cơ khi quản trị không tốt

Theo ông Pierre Bonnet, Giám đốc vận hành Orchestra Networks, mặc dù dữ liệu có nhiều tiềm năng tích cực đóng...

1 liên quan

Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

Master Data Management là gì và nó đóng vai trò thế nào trong thời kỳ công nghiệp 4.0?

Dữ liệu xuất hiện dày đặc xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như trước đây Dữ liệu Lớn (Big Data) và Trí...

Những thách thức cần đối mặt trước sự tăng trưởng dữ liệu thời 4.0

Những thách thức cần đối mặt trước sự tăng trưởng dữ liệu thời 4.0

'Dữ liệu biết về chúng ta nhiều hơn chúng ta biết về dữ liệu' đang là một thực tế và cũng là một trong những...

5 liên quan

Quản trị dữ liệu – Thách thức vượt công nghiệp 4.0

Quản trị dữ liệu – Thách thức vượt công nghiệp 4.0

Xu thế mới là sự hội tụ số của tất cả những công nghệ sẽ định nghĩa lại cách các đồ vật kết nối với nhau,...

5 liên quan

Orchestra Networks: Châu Á là khu vực đang phải đối mặt thách thức lớn về quản trị dữ liệu

Orchestra Networks: Châu Á là khu vực đang phải đối mặt thách thức lớn về quản trị dữ liệu

Theo ông Piere Bonnet, Giám đốc vận hành Orchestra Networks, châu Á hiện là thị trường mà tất cả các hoạt...

5 liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu

Ngày 6/12, Orchestra Networks Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo 'Quản trị dữ liệu - Thách...

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu

Đây là thông tin được Công ty Orchestra Networks Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo sáng 6/12.