Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (24 - 30/7)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (24 - 30/7)

Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm. Rầy cám lứa 5 hại diện...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/7)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/7)

Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26/6 - 2/7)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26/6 - 2/7)

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (5-11/6)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (5-11/6)

Tại các tỉnh phía Bắc: Rầy lứa 3 tiếp tục gây hại trên diện hẹp, hại chủ yếu trên trà lúa chính vụ, trà muộn...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (8 – 14/5)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (8 – 14/5)

Các tỉnh phía Bắc: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện hẹp trên những diện tích chưa được phun phòng hoặc những diện...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn lá nặng nhất trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/4)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/4)

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá phát sinh nhanh, gây hại nặng đến giữa tháng 4. Bệnh lùn sọc đen hại rải...