Hiện thực hóa đô thị thông minh, đáng sống từ 'Tuyên bố Hà Nội'

Hiện thực hóa đô thị thông minh, đáng sống từ 'Tuyên bố Hà Nội'

'Tuyên bố Hà Nội' là cam kết hành động của các quốc gia trong việc hiện thực hóa các giải pháp giao thông...

43 liên quan

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà tài trợ trao đổi,...

43 liên quan

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG

Cuối giờ chiều 28-10, tại Hà Nội, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng tham dự lễ khai mạc 'Diễn đàn Liên Chính phủ...

43 liên quan

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách...

43 liên quan

Châu Á cùng bàn về phát triển giao thông thông minh, phát thải thấp

Châu Á cùng bàn về phát triển giao thông thông minh, phát thải thấp

Chiều 28-10, Diễn đàn liên chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST...

43 liên quan

Phó Thủ tướng đưa ra 5 gợi ý bàn về giao thông bền vững tại Diễn đàn EST12

Phó Thủ tướng đưa ra 5 gợi ý bàn về giao thông bền vững tại Diễn đàn EST12

Chiều 28-10, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã chủ trì phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND...

43 liên quan

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính...

43 liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Từ thực tiễn ở Việt Nam, phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về phát triển giao thông vận tải...

43 liên quan

Khai mở nhiều lợi ích từ phát triển GTVT xanh, sạch

Khai mở nhiều lợi ích từ phát triển GTVT xanh, sạch

Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST 12) do Việt Nam đăng cai...

43 liên quan

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Chiều 27/10, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường...

43 liên quan

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, số lượng đại biểu tham dự khoảng 335 đại biểu (trong đó có 213 đại biểu quốc...

43 liên quan

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực...

43 liên quan