Diễn đàn Hà Nội 2018: Hành động vì con người và hành tinh thịnh vượng

Diễn đàn Hà Nội 2018: Hành động vì con người và hành tinh thịnh vượng

Từ ngày 8-10/11/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS),...

42 liên quan

Diễn đàn Hà Nội 2018: Đồng hành cùng Chính phủ giải quyết các vấn đề toàn cầu

Diễn đàn Hà Nội 2018: Đồng hành cùng Chính phủ giải quyết các vấn đề toàn cầu

Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, với nhiều nguy...

42 liên quan

Diễn đàn Hà Nội 2018: Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Diễn đàn Hà Nội 2018: Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Chiều 9/11, Diễn đàn Hà Nội 2018 với chủ đề 'Hướng đến phát triển bền vững - Ứng phó biến đổi khí hậu để đảm...

9 liên quan

Diễn đàn Hà Nội 2018: Ứng phó biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh

Diễn đàn Hà Nội 2018: Ứng phó biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh

Từ ngày 8 - 10/11/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, Bộ Khoa học và...

5 liên quan

Diễn đàn Hà Nội 2018 sẽ tập trung vào 5 mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn Hà Nội 2018 sẽ tập trung vào 5 mục tiêu phát triển bền vững

Trong các ngày 8 đến 10/11/2018, ĐHQG Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS), Bộ KH&CN,...

9 liên quan

Diễn đàn Hà Nội 2018 - Hướng tới phát triển bền vững

Diễn đàn Hà Nội 2018 - Hướng tới phát triển bền vững

Diễn đàn Hà Nội 2018 – Hội tụ về phát triển bền vững

Diễn đàn Hà Nội 2018 – Hội tụ về phát triển bền vững

Diễn đàn Hà Nội 2018 với chủ đề 'Hướng tới phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững...

5 liên quan