Khai mạc Diễn đàn Hà Nội 2018

Khai mạc Diễn đàn Hà Nội 2018

Chiều 9-11, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục cao học Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ,...

Diễn đàn Hà Nội 2018: Đồng hành cùng Chính phủ giải quyết các vấn đề toàn cầu

Diễn đàn Hà Nội 2018: Đồng hành cùng Chính phủ giải quyết các vấn đề toàn cầu

Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, với nhiều nguy...

43 liên quan

500 chính khách, học giả trên thế giới dự 'Diễn đàn Hà Nội'

500 chính khách, học giả trên thế giới dự 'Diễn đàn Hà Nội'

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Hàn Quốc đã khai mạc 'Diễn đàn Hà...

1 liên quan

Khai mạc Diễn đàn Hà Nội năm 2018 về ứng phó biến đổi khí hậu

Khai mạc Diễn đàn Hà Nội năm 2018 về ứng phó biến đổi khí hậu

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Hà Nội năm 2018, với chủ đề 'Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến...

48 liên quan

Ứng phó với biến đổi khí hậu tiến tới phát triển bền vững

Ứng phó với biến đổi khí hậu tiến tới phát triển bền vững

Chiều ngày 9/11, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số...

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Hà Nội về ứng phó với biến đổi khí hậu

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Hà Nội về ứng phó với biến đổi khí hậu

Diễn đàn Hà Nội 2018 với chủ đề 'Hướng tới phát triển bền vững - Ứng phó biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững...