Nhật Bản cam kết hỗ trợ Hà Nội vì môi trường xanh, bền vững

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Hà Nội vì môi trường xanh, bền vững

Nhiều dự án trong lĩnh vực môi trường, đô thị của Hà Nội nhận được nguồn vốn và sự hỗ trợ tích cực từ Nhật...

43 liên quan

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà tài trợ trao đổi,...

43 liên quan

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á...

43 liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hướng tới giao thông thông minh, giảm ô nhiễm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hướng tới giao thông thông minh, giảm ô nhiễm

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc hội nghị liên chính phủ EST12...

43 liên quan

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (Diễn đàn EST12)...

43 liên quan

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính...

43 liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Từ thực tiễn ở Việt Nam, phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về phát triển giao thông vận tải...

43 liên quan

25 quốc gia đến Việt Nam bàn về hệ thống giao thông thông minh

25 quốc gia đến Việt Nam bàn về hệ thống giao thông thông minh

Diễn đàn lần này có sự tham gia của khoảng 335 đại biểu, trong đó có 213 đại biểu quốc tế đến từ 25 quốc gia...

43 liên quan

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Ngày 28/10, 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12'...

1 liên quan

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Chiều 27/10, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường...

43 liên quan

Việt Nam đăng cai Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, số lượng đại biểu tham dự khoảng 335 đại biểu (trong đó có 213 đại biểu quốc...

43 liên quan

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực...

43 liên quan

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Theo khảo sát, nồng độ bụi biến động theo hoạt động giao thông, tăng rõ rệt từ 7-8h và 18-19h, thấp nhất vào...

31 liên quan

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Theo khảo sát, nồng độ bụi biến động theo hoạt động giao thông, tăng rõ rệt từ 7-8h và 18-19h, thấp nhất vào...

16 liên quan