Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Mấy năm nay Chính phủ đang băn khoăn tìm giải pháp làm sao để huy động 500 tấn vàng trong dân nhưng dân chúng...

2 liên quan

Cần 'đổi mới tư duy' để Việt Nam thịnh vượng

Cần 'đổi mới tư duy' để Việt Nam thịnh vượng

Không kịp thời đổi mới đường lối, chính sách là tự mình đánh mất những cơ hội thuận lợi để góp phần phát triển...

2 liên quan

'Phải làm chính quyền tin mình và mình cũng tin chính quyền'

'Phải làm chính quyền tin mình và mình cũng tin chính quyền'

Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, thành viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, các doanh nghiệp,...

'Tựa cổ phần hóa' – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Nam

'Tựa cổ phần hóa' – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Nam

Diễn đàn 'Vì Việt Nam hùng cường' trên Tuần Việt Nam của VietNamNet đã mở ra cơ hội cho các cá nhân góp sức...

Tuyển chọn nhân tài và xây lòng tự tôn dân tộc

Tuyển chọn nhân tài và xây lòng tự tôn dân tộc

Việt Nam cần thay đổi cơ chế trọng dụng nhân tài hiệu quả, thật sự đưa những người có năng lực vào bộ máy...

1 liên quan

Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớn

Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớn

Ngày nay, sức Nhà nước và sức dân đã tăng cả về lượng và chất gấp nhiều chục lần so với trước đây, và đang...

Giải phóng sức Nhà nước để Việt Nam hùng cường

Giải phóng sức Nhà nước để Việt Nam hùng cường

Về tổng thể, đây là phương thức để sức dân được tiếp cận ngày càng nhiều và đầy đủ với các nguồn tài sản do...

Đất nước như một cơ thể, muốn mạnh phải 'khỏe' đều

Đất nước như một cơ thể, muốn mạnh phải 'khỏe' đều

'Muốn cơ thể khỏe mạnh các bộ phận, bộ máy của cơ thể phải mạnh đều, muốn quốc gia mạnh các địa phương, các...

Vì sao Việt Nam tụt hậu?

Vì sao Việt Nam tụt hậu?

Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không những không đạt được mục tiêu đề ra trong hai chính sách lớn tôi...

Đã giải phóng sức dân, cần giải phóng sức Nhà nước

Đã giải phóng sức dân, cần giải phóng sức Nhà nước

Việc thực hiện mục tiêu Dân giầu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh đã đặt ra yêu cầu phải giải phóng...

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?

Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không đẩy lùi được 'nguy cơ tụt hậu' về kinh tế như đã chỉ ra 30 năm nay...

2 liên quan