Cần làm gì để bán hàng hóa ra các nước thuận lợi?

Cần làm gì để bán hàng hóa ra các nước thuận lợi?

Để nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu, doanh nghiệp cần gắn kết mặt hàng xuất khẩu với thị trường, đồng...

13 liên quan

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và xu hướng kinh tế số

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và xu hướng kinh tế số

Là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn xuất khẩu 2019 do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC)...

13 liên quan

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập

Sáng nay 27-8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn xuất khẩu 2019 với chủ...

13 liên quan

5 xu hướng tiêu dùng thời số hóa
5 xu hướng tiêu dùng thời số hóa - Ảnh 1
5 xu hướng tiêu dùng thời số hóa - Ảnh 2
5 xu hướng tiêu dùng thời số hóa - Ảnh 3

5 xu hướng tiêu dùng thời số hóa

Để đẩy mạnh xuất khẩu thời số hóa, các doanh nghiệp cần nắm bắt các xu hướng tiêu dùng của người dân tại các...

263 liên quan

Nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và xu hướng kinh tế số

Nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và xu hướng kinh tế số

Đây cũng là chủ đề chính của Diễn đàn xuất khẩu 2019 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí...

263 liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong xu hướng kinh tế số

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong xu hướng kinh tế số

Doanh nghiệp (DN) cần nhìn rõ 3 động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong...

13 liên quan