Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tăng tốc mạnh mẽ để về đích

  Tăng tốc mạnh mẽ để về đích

  Với sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, chính quyền TP HCM có thêm niềm tin,...

  148 liên quan

  Biếu xén tinh vi, cấm chưa đủ!

  Biếu xén tinh vi, cấm chưa đủ!

  Chỉ thị cấm tặng quà Tết cho cấp trên chỉ nằm trên giấy nếu không tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra...

  6 liên quan

  Chính quyền đô thị: Phải nghĩ khác!

  Sự thành công không nằm ở việc có được một mẫu chính quyền đô thị hoàn hảo mà là ở cách vận hành bộ máy

  211 liên quan

  TP HCM sáp nhập 19 phường thành 9 phường

  Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP HCM sẽ có đề án về cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức,...

  146 liên quan

  Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền do Tổng Bí...

  75 liên quan

  Thủ tướng: Kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu

  'Cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi...

  Trừng trị những ai cơ hội 'giấu mình bằng vỏ bọc trong sạch'

  'Tình trạng tham nhũng, nhóm lợi ích lũng loạn nhà nước đã đến mức báo động, cần phải chỉnh đốn Đảng mạnh...

  Cơ chế ủy quyền dần phát huy tác dụng

  Tuy đã có trái ngọt nhưng để việc ủy quyền ngày càng hiệu quả, UBND TP HCM cần thường xuyên kiểm tra, giám...