Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất 'mồi' cho dân chơi tăng khoái cảm chơi 'đồ'

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất 'mồi' cho dân chơi tăng khoái cảm chơi 'đồ'

Đã có nhiều hệ quả đáng tiếc xảy ra khi sử dụng bóng cười, nhưng gần đây, các cơ quan chức năng mới có động...

3 liên quan

Bộ Công an nghiên cứu đưa 'bóng cười' vào danh mục các chất ma túy và tiền chất

Bộ Công an nghiên cứu đưa 'bóng cười' vào danh mục các chất ma túy và tiền chất

Bộ Công an cho biết, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất để...

12 liên quan

Bộ Công an đề xuất đưa 'bóng cười' vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an đề xuất đưa 'bóng cười' vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu việc đề xuất đưa 'bóng cười' vào danh mục các...

6 liên quan

Bộ Công an nghiên cứu đưa 'bóng cười' vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an nghiên cứu đưa 'bóng cười' vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu việc đề xuất đưa 'bóng cười' vào danh...

6 liên quan

Bộ Công an đề xuất đưa bóng cười vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an đề xuất đưa bóng cười vào danh mục chất ma túy

Việc mua, bán, sử dụng 'bóng cười' đang diễn ra tràn lan. Tuy nhiên, người sử dụng lại chỉ bị phạt hành chính...

12 liên quan

Đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy

Đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy

Bộ Công an đang khảo quy định của Ban Kiểm soát ma túy quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này,...

3 liên quan