Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

Cùng với hai nhà vật lý học nổi tiếng của Mỹ, giáo sư Đàm Thanh Sơn vừa qua đã được Trung tâm Vật lý lý thuyết...

3 liên quan

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

Sự kiện Giáo sư (GS) Đàm Thanh Sơn được Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP) trao Giải thưởng và Huy...

1 liên quan

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn cùng 2 nhà khoa học đang làm việc tại Mỹ được trao huy chương Vật lý Dirac vì những...

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn cùng 2 nhà khoa học đang làm việc tại Mỹ được trao huy chương Vật lý Dirac vì những...

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn vừa được Trung Tâm Vật lý lý thuyết quốc tế trao Giải thưởng và Huy chương Dirac 2018.

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

GS Đàm Thanh Sơn và 2 nhà vật lý lý thuyết khác vừa được Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế trao Huy chương...

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac

Trung tâm Vật lý Lý thuyết quốc tế (ICTP) vinh danh giải thưởng và huy chương Dirac 2018 cho GS Đàm Thanh...