Chủ tịch nước biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh

Chủ tịch nước biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước đã nêu cao tinh thần tự...

Tạo điều kiện tốt nhất để Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh hoạt động

Tạo điều kiện tốt nhất để Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh hoạt động

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu...

Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 (nhiệm...

Chủ tịch nước dự ĐH đại biểu Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh lần 2

Chủ tịch nước dự ĐH đại biểu Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh lần 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống 'Bộ...

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân cựu chiến binh hoạt động hiệu quả
Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân cựu chiến binh hoạt động hiệu quả - Ảnh 1 Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân cựu chiến binh hoạt động hiệu quả - Ảnh 2 Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân cựu chiến binh hoạt động hiệu quả - Ảnh 3

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân cựu chiến binh hoạt động hiệu quả

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại hội Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại hội Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...