'Điềm báo' gì từ việc liên tiếp phát hiện các châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước?

'Điềm báo' gì từ việc liên tiếp phát hiện các châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước?

Các nhà khoa học lại mới phát hiện ra một châu lục từng hình thành hơn 200 triệu năm trước.

Phát hiện nhiều châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước

Phát hiện nhiều châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước

Các nhà khoa học lại mới phát hiện ra một châu lục từng hình thành hơn 200 triệu năm trước.

Tìm ra lục địa thứ 8 bị 'mất tích' của Trái đất nằm ngay dưới châu Âu

Tìm ra lục địa thứ 8 bị 'mất tích' của Trái đất nằm ngay dưới châu Âu

Lục địa từng hình thành cách đây 240 triệu năm sau đó biến mất, mới đây đã được phát hiện nằm ngay bên dưới...

2 liên quan

'Điềm báo' gì từ việc liên tiếp phát hiện các châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước?

'Điềm báo' gì từ việc liên tiếp phát hiện các châu lục đã biến mất từ nhiều triệu năm trước?

Các nhà khoa học lại mới phát hiện ra một châu lục từng hình thành hơn 200 triệu năm trước.

11 liên quan

Phát hiện lục địa bí ẩn nằm ngay bên dưới châu Âu

Phát hiện lục địa bí ẩn nằm ngay bên dưới châu Âu

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một lục địa bị giấu kín trên Trái đất, nhưng nó không phải là Atlantis....

11 liên quan

Phát hiện lục địa mới ẩn bên dưới Châu Âu

Phát hiện lục địa mới ẩn bên dưới Châu Âu

Hôm 24-9, CNN đưa tin các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một lục địa ẩn bên dưới Địa Trung Hải. Họ tìm thấy...

11 liên quan

Tìm thấy lục địa 'mất tích' 140 triệu năm trước dưới Địa Trung Hải

Tìm thấy lục địa 'mất tích' 140 triệu năm trước dưới Địa Trung Hải

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một lục địa bị mất tích của Trái Đất nằm dưới lòng biển Địa Trung Hải và Nam...

11 liên quan