Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

2020 là một năm 'bội thu' của ngành khảo cổ học thế giới với nhiều phát hiện khảo cổ lớn làm thay đổi nhận...

Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

2020 là một năm 'bội thu' của ngành khảo cổ học thế giới với nhiều phát hiện khảo cổ lớn làm thay đổi nhận...

Phát hiện cụm di tích gần Stonehenge

Phát hiện cụm di tích gần Stonehenge

Cụm di tích thời kỳ đồ đá mới được các nhà khảo cổ học phát hiện gần công trình tượng đài cự thạch...

2 liên quan

Phát hiện quần thể trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phát hiện quần thể trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một vòng tròn rộng các trục đá sâu bao quanh khu định cư cổ gần di sản...

2 liên quan

Phát hiện cấu trúc khổng lồ 4.500 tuổi, kỹ thuật xây đáng kinh ngạc

Phát hiện cấu trúc khổng lồ 4.500 tuổi, kỹ thuật xây đáng kinh ngạc

Một cấu trúc khổng lồ có niên đại 4.500 năm nằm gần Stonehenge, cho thấy trình độ xây dựng đáng kinh ngạc...

4 liên quan

Phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một vòng tròn lớn các trụ đá được chôn sâu quanh khu dân cư cổ gần di sản...

4 liên quan

Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Các nhà khảo cổ học ở Anh đã phát hiện ra một vòng tròn lớn các trụ đá được chôn sâu bao quanh một khu dân...

4 liên quan