EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không tiền mặt

EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không tiền mặt

Thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020,...

8 liên quan

Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo khách hàng về thu - nộp tiền điện

Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo khách hàng về thu - nộp tiền điện

Hiện nay trên một số trang Facebook, fanpage của một số cá nhân và trang mạng xã hội có dấu hiệu tự phát về...

4 liên quan

Năm 2019, trên 43% khách hàng sẽ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2019, trên 43% khách hàng sẽ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Hiện EVN đang quản lý trên 27 triệu khách hàng, trong đó có 91,64% là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; 8,35%...

15 liên quan

Thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Nhằm tăng tính tiện ích cho khách hàng và nâng cao năng suất lao động, từ năm 2005, Tập đoàn Điện lực Việt...

12 liên quan

Tăng mạnh khách hàng sử dụng điện thanh toán không tiền mặt

Tăng mạnh khách hàng sử dụng điện thanh toán không tiền mặt

Tỷ lệ hóa đơn và doanh thu tiền điện qua ngân hàng (NH), tổ chức trung gian (TCTG) tăng mạnh qua các năm:...

66 liên quan

EVN đẩy mạnh công tác thu tiền điện không dùng tiền mặt

EVN đẩy mạnh công tác thu tiền điện không dùng tiền mặt

Với việc đa dạng hóa hình thức thanh toán và hướng tới mục tiêu không sử dụng tiền mặt, công tác thu hộ tiền...

66 liên quan

TP.HCM: Hơn 90% người dân thanh toán tiền điện qua ngân hàng

TP.HCM: Hơn 90% người dân thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang quản lý trên 27 triệu khách hàng, trong đó có 91,64% là khách hàng sử...

4 liên quan

Năm 2019 trên 43% khách hàng sử dụng điện thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2019 trên 43% khách hàng sử dụng điện thanh toán không dùng tiền mặt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc đang tích cực tuyên truyền, vận động nhằm tăng gấp...

13 liên quan

EVN đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt

EVN đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến hết năm 2018 đã có 49,45% khách hàng tham gia thanh toán qua...

7 liên quan

Hướng tới không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện

Hướng tới không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian trong việc...

2 liên quan

EVNNPC hướng tới không sử dụng tiền mặt thanh toán tiền điện

EVNNPC hướng tới không sử dụng tiền mặt thanh toán tiền điện

Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung...

2 liên quan