Môi trường - Thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trước các FTA

Môi trường - Thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trước các FTA

Ngày 12/3/2019 tại Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức diễn đàn...

16 liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán hiệp định thương mại tự do với 17 quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán hiệp định thương mại tự do với 17 quốc gia

Với chính sách ngoại giao kinh tế tích cực, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do với...

Việt Nam - châu Âu: Thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác kinh tế 2019

Việt Nam - châu Âu: Thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác kinh tế 2019

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi 'Gặp gỡ đối tác châu Âu năm 2019' nhằm cung cấp thông...

3 liên quan

Tập trung và ưu tiên hợp tác với thị trường châu Âu

Tập trung và ưu tiên hợp tác với thị trường châu Âu

Phát biểu trong chương trình 'Gặp gỡ đối tác châu Âu năm 2019' tổ chức vào 4/3/2019 tại Hà Nội, Thứ trưởng...

3 liên quan

Việt Nam xuất siêu vào châu Âu hơn 4 tỷ USD chỉ trong 2 tháng

Việt Nam xuất siêu vào châu Âu hơn 4 tỷ USD chỉ trong 2 tháng

Việt Nam xuất siêu vào châu Âu góp phần cải thiện cán cân thương mại và tạo đầu ra ổn định, bền vững cho hàng...

2 liên quan

Khuyến khích doanh nghiệp Na Uy hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp Na Uy hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam - điểm đến thành công và năng động

Việt Nam - điểm đến thành công và năng động

Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với kinh tế khu vực...

1 liên quan