Ra mắt Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

Ra mắt Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 được xây dựng nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp...

9 liên quan

Công bố Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

Công bố Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

Sáng nay ngày 22/10, Bộ Công Thương đã giới thiệu Sách trắng đầu tiên về Công nghiệp Việt Nam năm 2019 tại...

9 liên quan

Công bố Sách trắng Công nghiệp đầu tiên của Việt Nam
Công bố Sách trắng Công nghiệp đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1
Công bố Sách trắng Công nghiệp đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 2
Công bố Sách trắng Công nghiệp đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 3

Công bố Sách trắng Công nghiệp đầu tiên của Việt Nam

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 là thành quả của Dự án Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong xây dựng chiến...

9 liên quan

Chỉ số Cạnh tranh Công nghiệp của Việt Nam xếp thứ 42 toàn cầu

Chỉ số Cạnh tranh Công nghiệp của Việt Nam xếp thứ 42 toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Công nghiệp của UNIDO , Việt Nam xếp thứ 42 trên toàn cầu và thứ 5 trong nhóm...

2 liên quan

Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019: Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo

Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019: Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo

Sáng 22/10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã giới thiệu Sách Trắng đầu tiên về Công nghiệp Việt Nam năm 2019....

9 liên quan