Hiện thực hóa đô thị thông minh, đáng sống từ 'Tuyên bố Hà Nội'

Hiện thực hóa đô thị thông minh, đáng sống từ 'Tuyên bố Hà Nội'

'Tuyên bố Hà Nội' là cam kết hành động của các quốc gia trong việc hiện thực hóa các giải pháp giao thông...

43 liên quan

Châu Á đồng thuận phát triển giao thông xanh, giảm khí thải

Châu Á đồng thuận phát triển giao thông xanh, giảm khí thải

Tuyên bố Hà Nội khẳng định mục tiêu hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh, giao thông bền vững.

43 liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy GTVT bền vững, giảm ô nhiễm môi trường

Việt Nam cam kết thúc đẩy GTVT bền vững, giảm ô nhiễm môi trường

Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST12) bế mạc, đạt được đồng...

2 liên quan

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà tài trợ trao đổi,...

43 liên quan

Việt Nam cam kết đẩy mạnh phát triển giao thông xanh – giao thông thông minh

Việt Nam cam kết đẩy mạnh phát triển giao thông xanh – giao thông thông minh

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại lễ khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về phát...

43 liên quan

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á...

43 liên quan

Tìm giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị

Tìm giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị

Ngày 28-10, diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải (GTVT) bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ...

43 liên quan

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách...

43 liên quan

Châu Á cùng bàn về phát triển giao thông thông minh, phát thải thấp

Châu Á cùng bàn về phát triển giao thông thông minh, phát thải thấp

Chiều 28-10, Diễn đàn liên chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST...

43 liên quan

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (Diễn đàn EST12)...

43 liên quan

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Ủng hộ diễn đàn EST 12 đưa ra Tuyên bố Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính...

43 liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 5 gợi ý thảo luận về giao thông thông minh

Từ thực tiễn ở Việt Nam, phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về phát triển giao thông vận tải...

43 liên quan

Khai mở nhiều lợi ích từ phát triển GTVT xanh, sạch

Khai mở nhiều lợi ích từ phát triển GTVT xanh, sạch

Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST 12) do Việt Nam đăng cai...

43 liên quan

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Bộ GTVT chủ trì Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực...

43 liên quan

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Cứu đô thị ô nhiễm: Cần Luật Không khí sạch

Theo khảo sát, nồng độ bụi biến động theo hoạt động giao thông, tăng rõ rệt từ 7-8h và 18-19h, thấp nhất vào...

16 liên quan

Ngày 28/10, khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Ngày 28/10, khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST 12) sẽ diễn ra từ 28-31/10...

43 liên quan