Khảo sát về giao thông vận tải bền vững môi trường tại Quảng Ninh

Khảo sát về giao thông vận tải bền vững môi trường tại Quảng Ninh

Hội nghị Diễn đàn liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững khu vực châu Á là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh...

43 liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy GTVT bền vững, giảm ô nhiễm môi trường

Việt Nam cam kết thúc đẩy GTVT bền vững, giảm ô nhiễm môi trường

Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (EST12) bế mạc, đạt được đồng...

2 liên quan

Cái giá của thành phố thông minh

Cái giá của thành phố thông minh

Một thành phố thông minh chỉ được hình thành bởi những bộ óc thông minh, mà cụ thể là tầm nhìn của người lãnh...

3 liên quan

Phải sớm khắc phục hạn chế, quyết liệt đảm bảo tiến độ nhiệm vụ

Phải sớm khắc phục hạn chế, quyết liệt đảm bảo tiến độ nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị 'dồn lực' đảm bảo hiệu quả cao trong 2 tháng...

107 liên quan

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Hà Nội vì môi trường xanh, bền vững

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Hà Nội vì môi trường xanh, bền vững

Nhiều dự án trong lĩnh vực môi trường, đô thị của Hà Nội nhận được nguồn vốn và sự hỗ trợ tích cực từ Nhật...

43 liên quan

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG

Cuối giờ chiều 28-10, tại Hà Nội, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng tham dự lễ khai mạc 'Diễn đàn Liên Chính phủ...

43 liên quan

25 quốc gia châu Á tham dự Diễn đàn liên chính phủ về GTVT tại Hà Nội

25 quốc gia châu Á tham dự Diễn đàn liên chính phủ về GTVT tại Hà Nội

Nội dung chính của diễn đàn là 'Tiến tới thành phố thông minh có khả năng thích ứng thông qua hệ thống giao...

43 liên quan

Việt Nam cam kết đẩy mạnh phát triển giao thông xanh – giao thông thông minh

Việt Nam cam kết đẩy mạnh phát triển giao thông xanh – giao thông thông minh

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại lễ khai mạc Diễn đàn liên chính phủ về phát...

43 liên quan

Phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường

Phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy...

43 liên quan

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Khai mạc Diễn đàn liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á...

43 liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hướng tới giao thông thông minh, giảm ô nhiễm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Hướng tới giao thông thông minh, giảm ô nhiễm

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc hội nghị liên chính phủ EST12...

43 liên quan

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Nhiều ý tưởng mới về giao thông thông minh sẽ được chia sẻ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, EST 12 sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách...

43 liên quan

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn EST12 hướng tới thúc đẩy hệ thống giao thông vận tải bền vững với môi trường

Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 (Diễn đàn EST12)...

43 liên quan

Phó Thủ tướng đưa ra 5 gợi ý bàn về giao thông bền vững tại Diễn đàn EST12

Phó Thủ tướng đưa ra 5 gợi ý bàn về giao thông bền vững tại Diễn đàn EST12

Chiều 28-10, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã chủ trì phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND...

43 liên quan

25 quốc gia đến Việt Nam bàn về hệ thống giao thông thông minh

25 quốc gia đến Việt Nam bàn về hệ thống giao thông thông minh

Diễn đàn lần này có sự tham gia của khoảng 335 đại biểu, trong đó có 213 đại biểu quốc tế đến từ 25 quốc gia...

43 liên quan

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Khai mạc Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12

Ngày 28/10, 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12'...

1 liên quan