Doanh nghiệp Việt tăng dùng sản phẩm thân thiện môi trường

Doanh nghiệp Việt tăng dùng sản phẩm thân thiện môi trường

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống giảm tiêu thụ nhựa, tăng dùng sản phẩm thân thiện môi...

1 liên quan

Doanh nghiệp bán lẻ chống rác thải nhựa: Nhìn từ thế giới đến Việt Nam

Doanh nghiệp bán lẻ chống rác thải nhựa: Nhìn từ thế giới đến Việt Nam

Không có con số thống kê toàn diện về khối lượng rác thải nhựa mà các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên toàn...

9 liên quan

80 tấn túi ni-lông đã được giảm thiểu nhờ sự chung tay của hàng chục chuỗi bán lẻ và cộng đồng

80 tấn túi ni-lông đã được giảm thiểu nhờ sự chung tay của hệ thống bán lẻ và cộng đồng

Ngày 20/4/2019, Chiến dịch Earth Day Compostable (EDC) nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni- lông và thay...

Giảm 80 tấn túi nilon nhờ chuỗi bán lẻ và cộng đồng

Chiến dịch Earth Day Compostable (EDC) nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi nilon bằng...

1 liên quan

Đã đến lúc nói không với túi nilon

Sự tiện lợi cùng những tác hại khủng khiếp của túi nilon đã buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm giải...

3 liên quan

Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ túi nilon nhiều nhất thế giới

Ngày 28/3 vừa qua, chiến dịch Earth Day Compostable nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi...

Người tiêu dùng thích thú với chiến dịch thay túi nilon bằng túi vi sinh phân hủy làm từ ngô

Người tiêu dùng thích thú với chiến dịch thay túi nilon bằng túi vi sinh phân hủy làm từ ngô

Chiến dịch Earth Day Compostable nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi nilon bằng túi vi...

3 liên quan

Doanh nghiệp chung tay giảm thải rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Chiến dịch Earth Day Compostable nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi nilon bằng túi vi...

3 liên quan

Hàng chục doanh nghiệp chung tay giảm thải rác thải nhựa

Ngày 28/3, Chiến dịch Earth Day Compostable của An Phát Holdings nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và...