Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Điểm sáng của Triển lãm VIETWATER 2018 là mô hình Dự án cấp nước sạch miễn phí vì cộng đồng do Ban tổ chức...

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (VIETWATER 2018) đã khai mạc...

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế ngành nước Vietquater

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế ngành nước Vietquater

Sáng 7/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Hàng đầu về ngành...

500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế VIETWATER 2018

500 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế VIETWATER 2018

Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước tại Việt Nam - VIETWATER...

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về ngành nước

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về ngành nước

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) phối hợp với Công ty UBM Asia, sự hỗ trợ từ Bộ...

Vietwater 2018 - Hành trình xanh hóa đô thị và công nghiệp

Vietwater 2018 - Hành trình xanh hóa đô thị và công nghiệp

Đồng hành 10 năm cùng sự phát triển của ngành nước, Vietwater 2018 - triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp...