Khó bổ sung ngày nghỉ lễ hàng năm vì thiếu đánh giá tác động cụ thể

Khó bổ sung ngày nghỉ lễ hàng năm vì thiếu đánh giá tác động cụ thể

Cho rằng hiện Việt Nam chỉ có 10 ngày nghỉ/năm là quá thấp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mỗi năm...

260 liên quan

65% người lao động muốn nghỉ 3 ngày liên tục vào dịp Quốc khánh

65% người lao động muốn nghỉ 3 ngày liên tục vào dịp Quốc khánh

Số ngày nghỉ lễ, Tết của lao động Việt Nam là rất ít chỉ 10 ngày/năm, trong khi nhiều nước trong khu vực và...

137 liên quan

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% trong số những người tham gia cuộc khảo sát trên mạng của Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn giảm giờ làm từ 48 giờ...

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, sau 2 ngày thăm dò ý kiến 'Giảm giờ làm: Nên hay không' trên trang Facebook Công...

51 liên quan

82% người lao động muốn giảm giờ làm

82% người lao động muốn giảm giờ làm

82% trong số những người tham gia cuộc khảo sát trên mạng của Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn giảm giờ làm từ 48 giờ...

427 liên quan