Pháp tranh cãi về 2 phương án phục dựng Nhà thờ Đức Bà

Pháp tranh cãi về 2 phương án phục dựng Nhà thờ Đức Bà

Việc phục dựng lại Nhà thờ Đức Bà đã gây ra bất đồng lớn ở Pháp.

2 liên quan

Thách thức khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris

Thách thức khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris

Gạt đau thương, mất mát sau khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị hư hỏng nặng trong vụ cháy kinh hoàng ngày 15-4,...

Kiệt tác kiến trúc Gothic Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được phục dựng như thế nào?

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được phục dựng lại trong nhiều năm tới với những khó khăn về kỹ thuật xây dựng,...

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Thách thức ở phía trước

Công cuộc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris mất khoảng 40 năm, nếu nhanh, có lẽ cũng phải mất 20 năm

92 liên quan

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây dựng lại thế nào?

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây dựng lại thế nào?

Khi ngọn lửa bị dập tắt, tro tàn còn lắng lại, quá trình phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu và kéo dài...

Nguyên kiến trúc sư trưởng của Nhà thờ Đức Bà nói về phục dựng sau cháy

'Xây dựng lại như nguyên bản. Đó gần như là không thể', Benjamin Mouton nguyên Kiến trúc sư trưởng của Nhà...

3 liên quan