Bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu được trình chiếu

Bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu được trình chiếu

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

3 liên quan

Phim tư liệu quý về Bác Hồ

Phim tư liệu quý về Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách vừa được mua bản quyền bản sao, lần đầu tiên phát...

1 liên quan

Chân dung một chính khách

Chân dung một chính khách

50 năm kể từ ngày Người đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn...

'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Đó là tên của bộ phim tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên được công chiếu tại Việt Nam.

10 liên quan

Công bố phim 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Lễ công bố bộ phim tư liệu 'Hồ Chí Minh:...

Công bố phim 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Công bố phim 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Cục Văn...

10 liên quan

Công bố nhiều thước phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công bố nhiều thước phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phim về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Đại hội Tours năm 1920 tới cuộc đấu tranh của Người chống chủ...

10 liên quan

Công bố phim tư liệu 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Công bố phim tư liệu 'Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách'

Chiều 14-5, nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người,...

10 liên quan

Công bố bộ phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công bố bộ phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14-5, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chính thức giới thiệu bộ phim tư liệu quý 'Hồ Chí Minh: Phác...

10 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, vào 20h10...

10 liên quan

Công chiếu phim tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh của đạo diễn người Pháp

Công chiếu phim tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh của đạo diễn người Pháp

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc...

3 liên quan